TIJDELIJK € 3,75 PER MAAND

100% FISCUS-PROOF

INSTALLATIE IN 15 MINUTEN

TIJDELIJK € 3,75 PER MAAND

Wie loopt risico bij geen of een gebrekkige rittenadministratie?

Gepubliceerd op 10-11-2022 - Geschreven door RouteVision Nederland

Wie loopt risico bij geen of een gebrekkige rittenadministratie?

Stel, je moet een rittenregistratie bijhouden. Daarmee bewijs je aan de Belastingdienst dat je met de auto van de zaak minder dan 500 privékilometer per kalenderjaar rijdt. Maar wat nu als jouw rittenadministratie gebrekkig is. Wie loopt dan het risico: de werknemer of de werkgever?

Vrij simpel: als de werknemer een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ heeft, dan ligt de bewijslast bij de werknemer. Die moet dan een sluitende rittenregistratie bijhouden.

Dit wil niet zeggen dat de werkgever geen enkel risico loopt. Als de werkgever op de hoogte is dat de ‘Verklaring geen privégebruik' onterecht is afgegeven, dan is de werkgever verplicht deze verklaring in te trekken. Zo niet, kan de Belastingdienst de werkgever een naheffing opleggen. Dit geldt ook wanneer aannemelijk is dat de werkgever hiervan op de hoogte kon zijn. De werkgever is verantwoordelijk voor een juiste afdracht van de loonheffing op het loon van de werknemer. Het is als werkgever daarom altijd verstandig om het privégebruik van bedrijfsauto’s te monitoren. Een rittenregistratiesysteem voorkomt risico’s voor werknemer én werkgever.