TIJDELIJK € 3,75 PER MAAND

100% FISCUS-PROOF

INSTALLATIE IN 15 MINUTEN

TIJDELIJK € 3,75 PER MAAND

C-rijbewijs vereist voor elektrische zware voertuigen vanaf juli 2024

Gepubliceerd op 18-12-2023 - Geschreven door RouteVision Nederland

Elektrische voertuigen (EV's) zijn over het algemeen wat zwaarder dan benzineauto's. Bij gewone personenauto's is dit meestal geen probleem, omdat ze niet snel de gewichtslimiet van het reguliere B-rijbewijs overschrijden. Echter, wanneer je een zwaar elektrisch busje hebt en ook nog lading wilt vervoeren, kan het voertuig vaak te zwaar worden. Om het gebruik van elektrische bestelbusjes te bevorderen, maakte de overheid een uitzondering, zodat je met het standaard B-rijbewijs ook zwaardere bestelbusjes mag besturen. Nu wordt deze beslissing teruggedraaid.

Vanaf januari van dit jaar mocht je met het normale B-rijbewijs een voertuig besturen met een maximaal toelaatbare massa van 4.250 kilo, mits het voertuig een 'alternatieve aandrijflijn' heeft. Normaal gesproken is dit limiet 3.500 kilo. Uit een officiële nota blijkt dat deze regeling is verlengd tot juli 2024, maar daarna wordt deze beëindigd. Dit geeft mensen een half jaar de tijd om een C-rijbewijs te halen, ook bekend als het vrachtwagenrijbewijs, waarmee ze zwaardere voertuigen mogen besturen.

Niet iedereen is het eens met de herroeping

Organisaties zoals Transport & Logistiek Nederland (TLN), RAI Vereniging, Evofenedex, Koninklijke Bouwend Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Techniek Nederland zijn van mening dat bedrijven niet langer duurzaam kunnen opereren omdat ze gedwongen worden terug te keren naar oudere dieselbestelbusjes. Dit wordt mede veroorzaakt door een tekort aan chauffeurs met een C-rijbewijs.

Hybride bestelbusjes profiteren ook van de regeling

Uit de beslisnota blijkt dat er kennelijk problemen zijn met het gedoogbeleid. Voertuigen op LPG en met een hybride aandrijflijn (dus met een benzine- of dieselmotor) vallen ook onder de geldende regeling. De overheid streeft echter alleen naar vrijstelling voor emissievrije voertuigen. Daarnaast zou de regel alleen moeten gelden voor voertuigen waarbij het extra gewicht te wijten is aan de emissieloze aandrijflijn. Dit is lastig te bewijzen als er geen dieselversie beschikbaar is om de elektrische variant mee te vergelijken.

Nederland wil graag het formele standpunt van de Europese Commissie vernemen met betrekking tot rijbewijzen, maar er is weinig vertrouwen in een reactie van Europa. Er wordt alvast voorbereid op het scenario waarin er geen duidelijkheid komt, en de situatie van niet-handhaven per 1 juli 2024 wordt beëindigd. Voor degenen met een C-rijbewijs biedt dit mogelijk een gelegenheid om volgend jaar een loonsverhoging te overwegen.