TIJDELIJK € 3,75 PER MAAND

100% FISCUS-PROOF

INSTALLATIE IN 15 MINUTEN

TIJDELIJK € 3,75 PER MAAND

Kilometerregistratie voor betalen naar gebruik

Gepubliceerd op 2-02-2023 - Geschreven door RouteVision Nederland

De coalitie heeft een akkoord bereikt over de verandering van motorrijtuigenbelasting voor zowel personen- als bestelauto's. In plaats van het bezit, belasten ze vanaf 2030 het gebruik van de auto. Hoe meer je rijdt hoe hoger je motorrijtuigenbelasting wordt. Waar en wanneer je rijdt is daarbij niet van belang. Ook de ritten in het buitenland tellen dus mee. Er lag nog wel een vraag hoe de gereden kilometers het beste bijgehouden kunnen worden. Daar heeft het kabinet onderzoek naar laten doen en vandaag werden de resultaten aan de Tweede Kamer aangeboden.

Er is onderzoek gedaan naar verschillende manieren om bij te houden hoeveel kilometer je met je auto rijdt. Dit onderzoek heeft rekening gehouden met de volgende factoren:

  • Fraudebestendigheid
  • Privacy vriendelijkheid
  • Uitvoerbaarheid
  • Gebruiksvriendelijkheid
  • Kosten
Er zijn drie opties overgebleven. Deze hebben allemaal voor- en nadelen. Het gaat om:
  1. Het gebruik van de kilometerteller in de auto
  2. Een systeem dat wordt aangesloten op de tellestand van de auto.
  3. Een systeem dat op basis van GPS zelfstandig de gereden kilometers registreert.

 

Het proces
Het kabinet gaat met belanghebbenden praten over de voor- en nadelen van elke optie. Ook is er verder onderzoek gepland naar het gebruik van de bestaande kilometerteller om te kijken hoe het frauderisico beperkt kan worden. Dit onderzoek en de gesprekken met belanghebbenden vormen de basis voor de besluiten over hoe de kilometerregistratie uiteindelijk vormgegeven gaat worden. Midden 2023 start er waarschijnlijk een internetconsultatie waarin ook burgers en bedrijven hun mening kunnen geven. Hierna zal er een wetsvoorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer.

 

Uitgangspunten kabinet
Het kabinet wil alleen de data registreren die nodig is voor belastingheffing. Dit betekent alleen het aantal km's per jaar. Het maakt niet uit waar en wanneer die km's zijn gereden. Verder wil het kabinet dat het systeem eenvoudig is en uiterlijk in 2030 ingevoerd kan worden.

 

Argumenten voor betalen naar gebruik
Betalen naar gebruik maakt de kosten van autogebruik rechtvaardiger en evenwichtiger. Het biedt bovendien steun aan twee doelstellingen:

  1. Een vermindering van CO2-uitstoot omdat automobilisten gemotiveerd worden om minder of anders te reizen. Dit heeft een positief effect op verbetering van luchtkwaliteit en de vermindering van verkeersopstopping.
  2. Het handhaven van de belastinginkomsten. Door de groeiende hoeveelheid elektrische auto's daalt de opbrengst uit de motorrijtuigenbelasting. Deze inkomsten blijven nodig om noodzakelijke voorzieningen zoals gezondheidszorg, onderwijs en wegenonderhoud te betalen.
De provincies zijn voor hun inkomen bijna volledig afhankelijk van de provinciale opcenten. Dat potje vervalt zodra betalen per kilometer wordt ingevoerd. Dit probleem moet het kabinet dus ook nog oplossen voordat een motorrijtuigenbelasting per kilometer ingevoerd kan worden.