TIJDELIJK € 3,75 PER MAAND

100% FISCUS-PROOF

INSTALLATIE IN 15 MINUTEN

TIJDELIJK € 3,75 PER MAAND

Werkgever moet bijtelling van werknemer betalen door onduidelijke leaseauto-afspraken

Gepubliceerd op 21-07-2023 - Geschreven door RouteVision Nederland

Een werkgever die geen bijtelling toepaste voor het privégebruik van een bedrijfsauto door een werknemer, draait nu zelf op voor de naheffing. Na een controle door de belastingdienst bleek dat de werknemer tussen 2016 en 2018 maar liefst €9.408,18 te veel loon had ontvangen. De werkgever had eigenlijk bijtelling moeten inhouden op het salaris van de werknemer, maar had dit niet gedaan. Vervolgens wilde het bedrijf dat bedrag terughalen bij de werknemer, en begon in november 2022 een nettobedrag van het salaris in te houden. De werknemer pikte dit niet en stapte naar de rechter.

 

Onduidelijke afspraken over privégebruik

De werknemer beweerde dat het gebruik van de bedrijfsauto als alternatief diende voor een loonsverhoging en dat privégebruik was toegestaan door het bedrijf. Echter, de rechter kon in de documenten van de werkgever niets vinden dat deze naheffingsaanslag herleidbaar maakte naar deze specifieke werknemer. Omdat er geen schriftelijke overeenkomst was tussen beide partijen, bleef de situatie onduidelijk. Het bedrijf had de werknemer nooit eerder aangesproken op het privégebruik van de auto en had ook niet gevraagd om een rittenregistratie bij te houden. Terwijl dit wel verplicht is voor een werkgever die geen bijtelling voor het privégebruik van een bedrijfsauto toepast. De Werkgever is immers verantwoordelijk voor de juiste inhoudingen.

 

Naheffing als eindheffing

Bovendien werd de naheffing opgelegd als eindheffing vanwege geconstateerde onjuistheden in de inhouding. Dat betekent dat de werkgever de loonheffing voor zijn rekening moest nemen. Als het bedrijf dat niet wilde, hadden ze een verzoek moeten indienen voor een 'gewone' naheffingsaanslag die op de werknemer verhaalbaar zou zijn geweest. Maar dat verzoek werd niet gedaan, waardoor de naheffing voor rekening van de werkgever bleef. Zelfs als de werkgever de juiste documenten van de naheffingsaanslag had gepresenteerd, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de naheffing te maken had met het privégebruik van de bedrijfswagen door de werknemer, zou het verweer van de werkgever nog steeds niet zijn geslaagd.

 

Terugbetaling en hervatting van regulier salaris

De rechter besloot dat de werkgever het reguliere salaris aan de werknemer moest hervatten en de inhoudingen diende terug te betalen. Het vastgoedbedrijf kon niet aantonen dat de naheffing specifiek verband hield met het privégebruik van de bedrijfsauto door deze werknemer, waardoor het verweer van het bedrijf werd verworpen.

 

De uitspraak van de Rechtbank Limburg werd gepubliceerd op 18 juli 2023. Deze zaak benadrukt het belang van duidelijke afspraken en een sluitende rittenregistratie wanneer er geen bijtelling wordt toegepast.