TIJDELIJK € 3,75 PER MAAND

100% FISCUS-PROOF

INSTALLATIE IN 15 MINUTEN

TIJDELIJK € 3,75 PER MAAND

Hoe controleert de Belastingdienst de rittenregistratie?

Gepubliceerd op 9-11-2022 - Geschreven door RouteVision Nederland

Je houdt een rittenregistratie bij omdat je rijdt in een auto van de zaak. Daarmee toon je aan dat je in een kalenderjaar niet meer dan 500 privékilometers maakt. Het is belangrijk dat je die rittenregistratie goed bijhoudt, want de Belastingdienst controleert daar streng op. Hoe precies?

 

Verschillende controlemogelijkheden

De Belastingdienst kan op verschillende manieren controleren of jouw rittenregistratie inderdaad sluitend is:

1. Steekproef

De Belastingdienst houdt steekproeven. Ze kijkt dan of jouw registratie compleet is en voldoet aan de eisen. Het kan ook zijn dat de Belastingdienst jou vraagt om inzage in jouw agenda of e-mail, om zo te checken of jouw rittenregistratie klopt. Andere instrumenten zijn het controleren van de tankpasgegevens. Via de Dienst Wegverkeer (RDW) kan de fiscus de kilometerstanden controleren.

De Belastingdienst kan zelfs informatie opvragen bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Mag dat zomaar? Ja, dat mag.

2. Kentekens scannen

De fiscus scant kentekens. Ze doet dit op snelwegen en parkeerplaatsen, grensovergangen en andere plekken met veel auto’s. Daarna bekijken ze in het systeem of je wel bijtelling betaalt.

3. Controle op standaardafwijkingen

Stel dat op een rit die jij veel registreert altijd een school ligt. Dan moet je die kilometers naar school anders registeren: als omrijkilometers. Doe je dit niet, dan kan dat voor de fiscus een reden zijn om jouw rittenregistratie te controleren.

Banner Rittenregistratieregistratie