TIJDELIJK € 3,75 PER MAAND

100% FISCUS-PROOF

INSTALLATIE IN 15 MINUTEN

TIJDELIJK € 3,75 PER MAAND

Is een rittenregistratie verplicht?

Gepubliceerd op 27-07-2022 - Geschreven door RouteVision Nederland

Is een rittenregistratie verplicht?

Een rittenregistratie is niet in alle gevallen verplicht. Heb je een auto van de zaak en rijd je daarmee ook gewoon privé (meer dan 500 kilometer in een kalenderjaar)? Dan weet je dat je te maken krijgt met bijtelling. Je hoeft dan geen rittenadministratie bij te houden.

Anders is het als je de auto van de zaak liever niet privé gebruikt. Dan moet je overtuigend kunnen aantonen aan de Belastingdienst dat je op jaarbasis niet meer dan 500 privékilometers rijdt. Je moet daarvoor een sluitende rittenregistratie bijhouden. Je hebt geen bijtelling en betaalt geen belasting over het voordeel van het privégebruik. Je moet dan een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aanvragen.

Er bestaan wel uitzonderingen.

shutterstock_1557782201-96dpi