TIJDELIJK € 3,75 PER MAAND

100% FISCUS-PROOF

INSTALLATIE IN 15 MINUTEN

TIJDELIJK € 3,75 PER MAAND

Privégebruik van je bedrijfsauto: alle regels op een rij

Gepubliceerd op 5-10-2023 - Geschreven door Amar

Gebruik je een auto die eigendom is van je onderneming en maak je hiermee ook privékilometers? Dan is het verplicht om de kosten voor het privégebruik te verrekenen met de autokosten van je bedrijf. Deze regeling geldt in alle situaties: of je nu een auto hebt aangeschaft voor je bedrijf, een lease-/huurauto hebt of een persoonlijke auto hebt overgedragen naar het vermogen van je onderneming.

Wanneer hoef je geen bijtelling te betalen?

Als je kunt aantonen dat je op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden, hoef je geen verrekening te maken. Een sluitende rittenregistratie kan hierbij helpen. Als je gebruik maakt van een rittenregistratiesysteem met het Keurmerk RitRegistratieSystem, wordt ervan uitgegaan dat je registratie betrouwbaar is. Het is echter mogelijk dat er nog steeds controles worden uitgevoerd om te bepalen of een rit als zakelijk of privé wordt beschouwd. Houd er rekening mee dat voor sommige bestelauto's andere regelingen gelden. Woon-werkverkeer wordt voor de bijtelling altijd beschouwd als privékilometers.

Dit is hoeveel bijtelling je betaalt voor privégebruik van je bedrijfsauto

De hoogte van de verrekening hangt af van verschillende factoren:bijtelling auto

  1. Privégebruik: Rijd je met een bedrijfsauto meer dan 500 kilometer per kalenderjaar privé, dan moet je bijtelling betalen. Woon-werkverkeer valt hier ook onder. Want waar de Belastingdienst woon-werkkilometers voor de btw-berekening wel als zakelijk ziet, tellen deze kilometers voor de inkomstenbelasting wel degelijk mee als privé.
  2. Cataloguswaarde van de zakelijke auto: Het bijtellingsbedrag wordt berekend op basis van de cataloguswaarde van de auto. Je kunt de cataloguswaarde van jouw auto eenvoudig opzoeken op de website van de RDW.
  3. Datum van eerste toelating van het kenteken: Het bijtellingspercentage hangt ook af van de datum waarop het kenteken voor de auto is afgegeven. Deze datum vind je terug op het kentekenbewijs en op de website van de RDW.
  4. Hoeveelheid CO2-uitstoot van de auto: Auto's die geen CO2 uitstoten, zoals waterstofauto's of auto's met geïntegreerde zonnecellen, profiteren van een lager bijtellingstarief van 16%. Voor alle andere auto's geldt een bijtellingstarief van 22%. Het is belangrijk om op te merken dat het 16%-tarief alleen van toepassing is op emissievrije auto's met een cataloguswaarde tot € 30.000. Voor het bedrag daarboven geldt het standaardtarief van 22%.

Zó bereken je hoeveel bijtelling je betaalt: een handige formule

Om te berekenen wat de bijtelling is, is er een simpele formule namelijk: 16% of 22% (hangt af van de hoeveelheid CO2-uitstoot) x de waarde van de auto. Hiermee kan je gemakkelijk berekenen wat de bijtelling is voor je auto. Deze berekening is uitsluitend voor voertuigen die je het hele jaar tot beschikking hebt.

Auto minder dan 1 jaar ter beschikking?

Als de auto minder dan een jaar tot je beschikking staat, is het nodig om het jaarlijkse bedrag aan bijtelling aan te passen. Stel dat je de auto gedurende 5 maanden hebt gebruikt, dan bereken je de correctie voor het privégebruik op de volgende manier: (5/12) x 22% x de cataloguswaarde van de auto. Dit bedrag verreken je met de autokosten. Als je in een kalenderjaar tijd niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden, hoef je geen verrekening te maken. Het privégebruik bereken je in dit geval als volgt: (5/12) x privékilometers. Dus als je bijvoorbeeld in 5 maanden tijd 100 kilometer privé hebt gereden, is het privégebruik op jaarbasis: 12/5 x 100 is 240 kilometer.

Verklaring van geen privégebruik van de auto

Als je in de zakelijke auto minder dan 500 privékilometers per kalenderjaar rijdt, is het niet nodig voor de werkgever om bijtelling op je salaris in te houden. Het is echter belangrijk dit vooraf aan te vragen bij de Belastingdienst met het formulier 'Verklaring geen privégebruik auto'. Dan telt je werkgever niets bij je loon voor het voordeel van het privégebruik. Je hebt dan geen bijtelling en betaalt dus ook geen belasting over het voordeel van het privégebruik.

Risico bij excessief privégebruik

Als de werkelijke waarde van het privégebruik meer is dan de bijtelling op basis van het algemene bijtellingspercentage, is er sprake van excessief privégebruik van de auto. Het is aan de belastinginspecteur om dit inzichtelijk te maken Blijkt dat er inderdaad sprake is van excessief privégebruik? Dan lopen zowel de werkgever als de werknemer risico. De inspecteur zal naar verwachting de werkgever benaderen en een naheffingsaanslag opleggen voor te weinig ingehouden loonheffingen. De omvang van het risico hangt af van het daadwerkelijke privégebruik, aangezien dit bepaalt of er te weinig loonheffing is ingehouden.

Daarnaast bestaat het risico dat de inspecteur een vergrijpboete oplegt wegens het onjuist of onvolledig indienen van de aangifte. Dit gebeurt als je wist of had moeten weten dat de aangifte onjuist was. Of als het aan jou te wijten is dat de aanslag te laag is vastgesteld. In beide gevallen ligt de bewijslast bij de inspecteur.

Excessief privégebruik voorkomen? Zó bereken je of je risico loopt

Excessief privégebruik kan in principe in elke situatie voorkomen. Er is echter een verhoogd risico in situaties zoals arbeidsongeschiktheid of loopbaanonderbreking, omdat in die gevallen geen zakelijke kilometers worden gereden en alle kosten aan privégebruik worden toegeschreven. Het wijzigen van de verhouding tussen zakelijke en privékilometers kan dus leiden tot excessief privégebruik.

Het verschil tussen zakelijke en privékilometers kan afhangen van de duur van de arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld of iemand langdurig 100% arbeidsongeschikt is of slechts voor een korte periode gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Om vast te stellen of er sprake is van excessief privégebruik, dient men zowel de kosten van het privégebruik als de verhouding tussen het aantal privékilometers en het totale aantal kilometers te onderzoeken. Hiervoor zijn de volgende gegevens relevant:

  • Alle feitelijke kosten voor het gebruik van de auto, zoals brandstofkosten, afschrijvingen, verzekeringen, belastingen, onderhoud en eventuele leasetermijnen.
  • De som van deze kosten moet worden gedeeld door het totale aantal kilometers in de betreffende periode.

De uitkomst moet vervolgens worden vermenigvuldigd met het aantal privékilometers. Als de uitkomst hoger is dan de bijtelling, is er sprake van excessief privégebruik. Als het privégebruik lager is dan de bijtelling is er nooit sprake van excessief privégebruik. Zelfs niet als er helemaal geen zakelijke kilometers gereden zijn. 

Zo corrigeer je de loonheffing als werkgever en voorkom je een boete

Heb je het excessieve privégebruik niet kunnen voorkomen? Geen zorgen. Ook dan is er niet direct een man overboord. Er is namelijk alsnog een manier om te voorkomen dat je een boete of naheffing krijgt. Hoe? Door de loonheffing van de werknemer in kwestie te corrigeren. Oftewel: door het loonheffingsbedrag van de werknemer te corrigeren met de kosten voor het excessieve privégebruik. Concreet kun je dit doen op 2 manieren:

  1. Door in de loonadministratie een hogere bijtelling toe te passen en dus meer loonheffing in te houden.
  2. Door de waarde van het extra privégebruik toe te voegen aan het inkomen voor de inkomstenbelasting.

Het is aanbevolen om dit met de betreffende werknemer te bespreken om verrassingen bij het indienen van de inkomstenbelasting te voorkomen. De eerste optie voorkomt mogelijk teleurstellingen achteraf en stelt de werkgever in staat om naheffingen te voorkomen.

Privégebruik van auto's ouder dan 15 jaar (Youngtimers)

Voor Youngtimers (auto's die ouder zijn dan 15 jaar) geldt een andere regeling. In dit geval is de dagwaarde het uitgangspunt voor de bijtelling in plaats van de nieuwwaarde. Het bijtellingspercentage bedraagt 35% van de dagwaarde. Voor volledig elektrische auto's (geen CO2-uitstoot) geldt een bijtellingspercentage van 17%. Youngtimers kunnen interessant zijn om fiscale voordelen te behalen, zoals een lagere bijtelling, geen kilometerregistratie en de aftrekbaarheid van alle autokosten (brandstof, verzekering, onderhoud, parkeren, etc.).

Dit zijn de belangrijkste overwegingen en regelingen met betrekking tot het privégebruik van zakelijke auto's. Het is essentieel om nauwkeurig bij te houden hoe je de auto gebruikt en eventueel professioneel advies in te winnen om te zorgen dat je aan de belastingvoorschriften voldoet.

 

Banner Bijtelling