TIJDELIJK € 3,75 PER MAAND

100% FISCUS-PROOF

INSTALLATIE IN 15 MINUTEN

TIJDELIJK € 3,75 PER MAAND

Bijtelling elektrische auto:
alles wat je moet weten!

Gepubliceerd op 6-06-2023 - Geschreven door RouteVision Nederland

In veel landen, waaronder Nederland, zijn elektrische auto's vrijgesteld van de traditionele bijtellingstarieven die gelden voor benzine- of dieselauto's. Deze vrijstelling heeft tot doel het gebruik van elektrische auto's te stimuleren en duurzame mobiliteitsinvesteringen te bevorderen. In dit blogartikel gaan we dieper in op de bijtelling van elektrische auto's en de voordelen die het biedt voor jou.

Bijtelling voor de elektrische auto in 2024

Vanaf 1 januari 2024 geldt er een bijtellingspercentage van 16% voor elektrische auto's. Dit percentage is van toepassing op het deel van de cataloguswaarde tot de drempelwaarde van € 30.000. Voor het deel van de cataloguswaarde boven € 30.000 geldt een bijtellingstarief van 22%. Voor alle andere auto's die C02 uitstoten geldt een standaard percentage van 22% bijtelling over de volledige cataloguswaarde. Je krijgt dus korting op de bijtelling als je voor een elektrische auto kiest. Deze korting is tijdelijk. Vanaf 2026 zal ook voor elektrische auto's het reguliere tarief van 22% gelden.

Bijtelling elektrische auto 2025

Na drie jaar stabiel te zijn gebleven op 16 procent, zal de bijtelling voor elektrische voertuigen in 2025 verder stijgen naar 17 procent. Dit geldt nog steeds voor de cataloguswaarde tot 30.000. De cataloguswaarde boven 30.000 wordt met 22 procent bijtelling belast

Bijtelling elektrische auto 2026

Vanaf 2026 komt het belastingvoordeel voor elektrische auto's ten einde. De bijtelling voor elektrische voertuigen wordt vanaf dat jaar gelijkgesteld aan die van benzine- en dieselauto's. De bijtelling bedraagt dan 22 procent over de volledige.

Bijtelling van een elektrische auto berekenen

Laten we eens kijken naar een voorbeeldscenario waarin je in 2023 een nieuwe elektrische auto van de zaak aanschaft met een cataloguswaarde van € 60.000. In dit geval wordt de bijtelling berekend op basis van een percentage van 16% over de eerste € 30.000 en 22% over het resterende bedrag van € 30.000. De totale bijtelling bedraagt dan € 11.400.

Het exacte bedrag aan netto bijtelling dat je betaalt, is afhankelijk van de belastingschijf waarin je valt. In 2023 zijn er twee schijven; tot 73.031 betaal je 36,93 procent belasting en daarboven 49,50 procent. Blijft je inkomen inclusief bijtelling onder de € 73.031 dan bedraagt de netto bijtelling € 4.210 per jaar. Is je inkomen hoger dan betaal je maximaal € 5.643 netto bijtelling per jaar. 

Het is belangrijk op te merken dat de bijtellingstarieven voor elektrische auto's in de afgelopen jaren geleidelijk zijn verhoogd. Bovendien is sinds 2019 het lagere bijtellingspercentage voor elektrische auto's niet langer onbeperkt van toepassing. Er is toen een drempelbedrag geïntroduceerd, wat betekent dat het gunstigere tarief alleen van toepassing is op het deel van de cataloguswaarde tot de drempelwaarde.

Dit betekent dat het belangrijk is om rekening te houden met de specifieke bijtellingsregels die gelden voor elektrische auto's van vóór 2023. Het is verstandig om je te informeren over de geldende tarieven en voorwaarden, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken bij de aanschaf van een elektrische auto.

Het rekenvoorbeeld hierboven laat zien dat de bijtelling voor elektrische auto's in 2023 kan variëren, afhankelijk van de cataloguswaarde en de bijbehorende percentages. Het is raadzaam om professioneel belastingadvies in te winnen om een nauwkeurig beeld te krijgen van de financiële implicaties en mogelijke besparingen bij het gebruik van een elektrische auto van de zaak.

Fiscale voordelen elektrische auto

Naast de lagere bijtelling zijn er nog andere fiscale voordelen waar je als eigenaar van een elektrische auto mogelijk van kunt profiteren. Deze voordelen dragen bij aan de aantrekkelijkheid van investeren in elektrische voertuigen.

  1. Geen wegenbelasting

    Tot en met 2024 zijn elektrische auto's vrijgesteld van zowel de aanschafbelasting (bpm) als de motorrijtuigenbelasting (mrb). Dit betekent dat je als ondernemer geen wegenbelasting hoeft te betalen voor je elektrische auto, waardoor de kosten van het bezit en gebruik van een elektrisch voertuig verder worden verlaagd.

  2. Investeringsaftrek

    Hoewel de fiscale voordelen van de milieu-investeringsaftrek (MIA) voor elektrische personenauto's sinds 1 januari 2022 zijn afgeschaft, zijn er nog steeds mogelijkheden voor investeringsaftrek voor bepaalde elektrische voertuigen. Elektrische bestelauto's en auto's met ingebouwde zonnecellen komen bijvoorbeeld nog steeds in aanmerking voor de MIA. Dit betekent dat je als ondernemer een deel van de investeringskosten van dergelijke voertuigen kunt aftrekken van je fiscale winst, waardoor je belastingvoordeel behaalt.

Bijtelling voor waterstof- en zonnecelauto's

Voor innovatieve elektrische auto's geldt de eerder genoemde drempelwaarde de komende jaren niet. Deze voertuigen krijgen een extra stimulans van de overheid, aangezien ze nog in ontwikkeling zijn. Dit geldt met name voor waterstofauto's en zonnecelauto's. In 2023 kun je daarom voor deze voertuigen rekenen met een bijtelling van 16% over de gehele cataloguswaarde. Dit betekent dat je kunt profiteren van een gunstiger bijtellingstarief, ongeacht de waarde van de auto.

Helemaal geen bijtelling betalen

Als je de elektrische auto minder dan 500 kilometer per kalenderjaar voor privéritten gebruikt ben je volledig vrijgesteld van bijtelling. Voorwaarde is wel dat je moet kunnen aantonen dat je aan deze voorwaarde voldoet. Dit doe je met het rittenregistratiesysteem van RouteVision. Alles gaat automatisch dus je kunt geen rit vergeten. Bovendien is het systeem van RouteVision voorzien van het keurmerk RitRegistratieSystemen. 

Bijtelling GOED