TIJDELIJK € 3,75 PER MAAND

100% FISCUS-PROOF

INSTALLATIE IN 15 MINUTEN

TIJDELIJK € 3,75 PER MAAND

Wat zijn de risico’s van geen of een gebrekkige rittenadministratie?

Gepubliceerd op 9-11-2022 - Geschreven door RouteVision Nederland

Wat zijn de risico’s van geen of een gebrekkige rittenadministratie?

Je rijdt niet privé een auto van de zaak? Dan moet je dat aantonen aan de hand van een sluitende rittenregistratie. Het is belangrijk dat je je administratie goed op orde hebt. Heb je een gebrekkige rittenadministratie of zelfs géén? Dan loop je financiële risico’s. En dat wil je niet.

 

Naheffingsaanslag loonbelasting (tot 5 jaar terug)

De Belastingdienst beschouwt een auto van de zaak als loon in natura. En over loon moet je nu eenmaal belasting betalen. Als de Belastingdienst ontdekt dat looninkomsten onterecht onbelast zijn gebleven, dan kan ze een naheffing loonbelasting opleggen.

 

Verzuimboete

Ondernemingen die geen rekening houden met de bijtelling voor zakelijke auto’s kunnen een verzuimboete krijgen. Dat geldt ook als de rittenregistratie niet klopt. Zo’n boete kan flink oplopen, tot maximaal € 5.514,-.

 

Vergrijpboete

Heb jij als ondernemer de bijtelling privégebruik opzettelijk of door grove schuld niet tot het loon berekend? Dan kan de Belastingdienst je een vergrijpboete opleggen. Dit is een percentage van de bijtelling die je had moeten betalen. Bij een onjuiste of onvolledige rittenregistratie betaal je tot 80% bovenop het bedrag dat je aan bijtelling had moeten betalen.

Voordat de Belastingdienst de vergrijpboete oplegt, krijg je daarover een brief. Ben je het niet eens met de boete, geef dan aan waarom. De Belastingdienst kijkt daar dan naar. Dat kán een reden zijn om geen boete op te leggen of om de boete te verlagen.

 

Belastingrente

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als ze de aanslag niet op tijd kan vaststellen. Het is een vergoeding voor de gemiste rente door de Belastingdienst. Het gaat om een percentage van 4%.

 

Rekenvoorbeeld

Stel je belastbaar inkomen uit werk en woning valt in het laagste tarief (tot € 68.508 = €37,10%). Je rijdt 5 jaar in een auto van de zaak met een cataloguswaarde van € 30.000. Deze auto gebruik je uitsluitend zakelijk, maar je kan dat niet aantonen. In dat geval kan de belastinginspecteur jou het volgende opleggen:

 

Naheffing

5 (jaar) x € 30.000 (cataloguswaarde) x 0,22 (bijtellingstarief) x 0,371 (inkomenstarief) = € 12.243

 

Verzuimboete

Dit is een boete voor het niet tijdig of niet correct indienen van de gegevens voor de loonbelasting. Voor een gebrekkige kilometerregistratie wordt vaak 80% van het maximumbedrag opgelegd.

80% van € 5.514 = € 4.411,20

 

Vergrijpboete

Kan je geen rittenadministratie overleggen? Dan valt dat zeer waarschijnlijk in de categorie ‘schuld maar geen opzet’ (40%). Heb je gefraudeerd met de rittenregistratie, dan kan de belastinginspecteur jou zelfs een boete van 80 tot 100% opleggen.

In dit voorbeeld gaan we uit van een vergrijpboete van 40%. De boete bedraagt dan € 12.243 (naheffing) x 0,40 (vergrijpboete) = € 4.897.20.

 

Belastingrente

De belastingrente over deze vorderingen bedraagt 4% per jaar:

1 jaar geleden: 1 x €30.000 x 0.22 x 0,371 x 0,04 €      97,94
2 jaar geleden: 2 x €30.000 x 0.22 x 0,371 x 0,04 €    195,89
3 jaar geleden: 3 x €30.000 x 0.22 x 0,371 x 0,04 €    293,83
4 jaar geleden: 4 x €30.000 x 0.22 x 0,371 x 0,04 €    391,78
5 jaar geleden: 5 x €30.000 x 0.22 x 0,371 x 0,04 €    489,72
Totaal belastingrente:    € 1.469,16

 

Totaal

De totale vordering voor een niet sluitende rittenregistratie bedraagt in dit voorbeeld:

Naheffing € 12.243,00
Verzuimboete €   4.411,20
Vergrijpboete €   4.897,20
Belastingrente  €   1.469,16
Totaal € 23.020,56

 

   

Het voelt oneerlijk: ruim € 23.000 betalen voor het privégebruik van een auto die je helemaal niet privé hebt gebruikt. Maar houd er rekening mee dat de belastingdienst niet kan controleren of jij de auto wel of niet voor privéritten hebt gebruikt. Ze kunnen wel jouw bewijs controleren. Kan je geen sluitende rittenregistratie overleggen die aan de eisen van de Belastingdienst voldoet, dan gaan ze ervanuit dat je meer dan 500 kilometer privé hebt gereden. De Belastingdienst kan dan bovenstaande vorderingen opleggen.