TIJDELIJK € 3,75 PER MAAND

100% FISCUS-PROOF

INSTALLATIE IN 15 MINUTEN

TIJDELIJK € 3,75 PER MAAND

Bijtelling stopzetten, hoe werkt dat?

Gepubliceerd op 13-03-2023 - Geschreven door RouteVision Nederland

Als je een auto van de zaak hebt, moet je bijtelling betalen als je deze ook privé gebruikt. Dit houdt in dat er een bepaald bedrag bij je inkomen wordt opgeteld waarover je belasting moet betalen. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van de cataloguswaarde van de auto en de CO2-uitstoot. 

Zolang je nog geen 500 kilometer privé hebt gereden met een bedrijfsauto kun je kiezen of je wel of geen bijtelling wilt betalen. Als je ervoor kiest om geen bijtelling te betalen, mag je de auto niet privé gebruiken en moet je een sluitende rittenregistratie bijhouden. Als je wel bijtelling betaalt, mag je de auto ook privé gebruiken zonder rittenregistratie bij te houden. Het is dus belangrijk om goed te overwegen of je wel of geen bijtelling wilt betalen en of je de auto ook echt privé wilt gebruiken.

Kan ik de bijtelling stopzetten?

Als je gedurende het jaar besluit om de auto niet meer privé te gebruiken, kun je de bijtelling stopzetten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je verhuist en de auto alleen nog voor zakelijke doeleinden gebruikt of als je een andere auto gaat rijden en de auto van de zaak niet meer privé gebruikt. Het is belangrijk om dit door te geven aan de Belastingdienst en een sluitende rittenregistratie bij te houden om te bewijzen dat je de auto niet meer privé gebruikt. 

Als je wilt stoppen met bijtelling betalen voor een auto van de zaak, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden op een rij:

  1. De auto mag niet meer privé worden gebruikt. Als je stopt met bijtelling betalen, mag je de auto dus alleen nog maar voor zakelijke ritten gebruiken.

  2. Je moet een sluitende rittenadministratie bijhouden. Hierin leg je precies vast wanneer je met de auto rijdt en voor welke ritten dit is. Zo kun je aantonen dat je de auto alleen voor zakelijke ritten gebruikt. Dit is verplicht als je geen bijtelling wilt betalen en geldt voor alle auto's die op jaarbasis meer dan 500 kilometer privé worden gebruikt.

  3. Je moet een verklaring geen privégebruik auto aanvragen bij de Belastingdienst. Hiermee verklaar je dat je de auto alleen voor zakelijke ritten gebruikt en dus geen bijtelling hoeft te betalen.

Let op: als je niet aan deze voorwaarden voldoet en toch stopt met bijtelling betalen, loop je het risico dat de Belastingdienst een naheffing, verzuimboete, vergrijpboete en invorderingsrente oplegt. Dit kan tot vijf jaar terug.

Stopzetten bijtelling halverwege het jaar

Heb je al meer dan 500 kilometer privé gereden of verwacht je die te gaan rijden in het kalenderjaar, dan ben je verplicht om bijtelling te betalen en kun je deze niet stopzetten. Het is dan belangrijk om een sluitende rittenregistratie bij te houden en bij te houden of de ritten zakelijk of privé zijn. 

Als je in een kalenderjaar van werkgever wisselt, dan geldt er voor elk dienstverband een aparte bijtellingsperiode. Als je bijvoorbeeld per 1 september van werkgever wisselt, dan geldt voor de nieuwe werkgever een nieuwe bijtellingsperiode vanaf die datum. Als je bij de vorige werkgever een sluitende rittenregistratie hebt bijgehouden en minder dan 500 kilometer privé hebt gereden in de periode van 1 januari tot 1 september, dan kun je ervoor kiezen om bij de nieuwe werkgever geen bijtelling te betalen tot maximaal 333 kilometer.

Als je vervolgens na 1 september bij de nieuwe werkgever meer dan 333 kilometer privé gaat rijden, dan moet je vanaf dat moment wel bijtelling betalen over het privégebruik van de auto van de zaak.

Voorwaarden belastingdienst voor stopzetten bijtelling

Als werknemer kun je in principe niet gedurende het jaar overstappen van geen bijtelling naar wel bijtelling of andersom, tenzij er sprake is van specifieke omstandigheden zoals een verandering van baan of wijziging in de leaseauto-regeling van de werkgever. Als je ervoor kiest om geen bijtelling te betalen terwijl je wel een auto van de zaak privé gebruikt, loop je het risico op een naheffing van de Belastingdienst.

De Belastingdienst hanteert deze regel om te voorkomen dat mensen misbruik maken van de regeling. De Belastingdienst hanteert deze regel om te voorkomen dat mensen misbruik maken van de regeling. Bijvoorbeeld de auto alleen bijtellen in de maand waarin deze gebruikt wordt om op vakantie te gaan. De regeling geldt per kalenderjaar dus dat mag niet.

Een uitzondering: Als je de auto korter dan een jaar gebruikt, moet je het jaarbedrag aanpassen op basis van de periode dat je de auto hebt gebruikt. Dit geldt zowel voor de bijtelling als voor de verrekening van de autokosten. Als je op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijdt, hoef je niets te verrekenen met de autokosten.

Het privégebruik op jaarbasis kun je herrekenen door het privégebruik in de periode dat je de auto hebt gebruikt om te rekenen naar een heel jaar. Dit doe je door het aantal gereden privékilometers te vermenigvuldigen met 12 en te delen door het aantal maanden dat je de auto hebt gebruikt. Zo kun je bepalen of je wel of geen bijtelling moet betalen en hoeveel je moet verrekenen met de autokosten.

Tips besparen bijtelling

Als je een auto van de zaak wilt kopen, kun je overwegen om te kiezen voor een auto met een lage CO2-uitstoot. Deze auto's hebben namelijk een lagere bijtelling dan auto's met een hogere CO2-uitstoot. Dit kan op de lange termijn flink wat geld besparen.

Het rijden van een youngtimer kan fiscaal gezien voordelig zijn. Voor de bijtelling wordt namelijk niet uitgegaan van de cataloguswaarde, maar van de dagwaarde (Waarde Economisch Verkeer, WEV) van de auto. Doordat de dagwaarde van een auto doorgaans lager is dan de cataloguswaarde, betaal je over het algemeen minder bijtelling voor een youngtimer dan voor een nieuwe auto.

Daarnaast zijn er nog meer fiscale voordelen bij het rijden van een youngtimer. Zo geldt voor auto's van 15 jaar of ouder een lagere motorrijtuigenbelasting (MRB) en kunnen de kosten van een eventuele reparatie of renovatie van de auto ook worden afgetrokken van de belasting.

Let op: dit zijn algemene tips en het is altijd verstandig om advies in te winnen bij een belastingadviseur of accountant om te kijken wat voor jouw specifieke situatie de beste opties zijn.

Banner Bijtelling